***** UNIQUE CHANCE FOR THE RESCUING OF THE PATIENTS OF CANCER *****

***** UNIQUE CHANCE FOR THE RESCUING OF THE PATIENTS OF CANCER *****
UNIQUE CHANCE FOR THE RESCUING OF THE PATIENTS OF CANCER EVEN IN THE LAST STAGES OF DISEASE, EVEN WITH THE METASTASES, WITHOUT PLACE VALUE OF CONCRETE ORGAN IN THE ORGANISM. METHODOLOGY ORIGINAL WITHOUT MEDICINES . TREATMENT IT IS POSSIBLE TO BE CARRIED OUT UNDER THE HOUSEHOLD CONDITIONS. METHOD CHECKED, PROVEN FOR A PERIOD OF MANY YEARS. TEN AND HUNDREDS OF OUTSTANDING RESULTS. DETAILED THE INSTRUCTIONS , THE UNIQUE , effective and PRECISE PRESCRIPTION OF RECOVERY, RECOMMENDATION IN CONNECTION WITH THE NOURISHMENT, PSYCHOTHERAPY . For more info click on the picture above !
Powered By Blogger

неделя, 24 юли 2011 г.

Смяна на измеренията и Възнесение (Change the dimensions and Ascension)


Ascension WHAT IS ASCENSION? Ascension is basically a shift in the focus of consciousness. It is the natural on-going evolutionary process of all Creation. As eternal, spiritual beings, we were created by the Creator to expand through experience. When we choose to incarnate into the dense, physical, third dimension, we descend. We come to Earth again and again in order to experience, learn, and master this difficult (3D)-dimension with unconditional love. This choice greatly accelerates our spiritual evolution. The problem is we fall asleep when we get here. We get bogged down in materiality, thinking that it is our total reality. We forget that we came into incarnation in order to return to the spiritual realms with added wisdom and experience. That is what Ascension is all about. This is our goal. All life is ascending. The plants, rocks, animals, each in its own time and its own individual way. Even the Planet Earth, who is a living being, is also ascending. It is happening according to the Divine Plan whether we know about it or not. Only the resistance to this process is painful. This natural evolutionary process can be greatly assisted by consciously choosing to commit to our personal ascension. Our personal awareness and choice is so very important. Spirit will never force us to accept love, joy, and inner peace. Our free will and choice is always honoured. By ending our resistance, we can move rapidly forward without the pain and struggle so often associated with human life.

"Ще дойде времето на чудесата, когато науката ще направи значими открития в областта на нематериалното. Ще станем свидетели на изумителни археологически открития, които коренно ще променят представите ни за древните светове... Бъдещето принадлежи на добрите хора, те ще живеят в прекрасен свят, който сега дори ни е трудно да си представим..."
Ванга

Едгар Кейси казва:"НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА СА ОНЕЗИ, КОИТО НЕ СЕ СБЪДВАТ!". Волята на хората е в състояние коренно да измени съдбата на цялото човечество! Стига да има желание!.."

"...
Той се добра до камината и като хвърли в пламъците книгата, снета от рафта, съобщи:

— Предсказанията на Нострадамус за всякакви катаклизми и края на света. Помните ли Владимир, думите на Анастасия? Трябва да ги помните. И аз ги запомних: „Не си предсказал, Нострадамус ти, на страшни катаклизми на Земята датите. Ти си ги създал със своя мисъл и мисълта човешка за страшно въплъщение си включил. Те и сега витаят над Земята, и плашат хората със своята безизходност.“ Така може да каже само най-велик философ и мислител, разбиращ, че предсказаното не е нищо друго, а моделиране на бъдещето. Колкото повече хора повярват във всеобщата кончина, толкова повече мисли човешки ще започнат да я моделират, и тя ще се случи.
Може да се случи, защото човешката мисъл е материална и твори материално. И сами себе си изгарят цели секти в различни краища на света, изгарят, повярвалите в кончината, а живеят, вярващите в бъдещето. А тя, напук на безизходността, заявява, унищожавайки мисълта за края на света: „Но тя сега не ще се въплъти, и нека твоята мисъл с моята се срази. Аз съм Човек. Аз съм Анастасия. И съм по-силна от теб.“ И още казва: „Цялото земно зло, делата свои остави, към мен се хвърли. С мен се срази, опитай.“ И още: „Ще изгоря с лъча за един миг тъмата на вековни постулати“. С несметни пълчища тя е влязла в борба. С онези милиони, които моделират гибелта на цялото човечество. И при това, нас в борбата не иска да въвлича. Иска само, ние да бъдем щастливи, затова и казва във своята молитва отправена към Бога:

Идните векове в мечтата Твоя ще живеят.

И ще бъде тъй! Аз така искам! Аз твоя дъщеря съм

Отче мой, навсякъде живящ.

И тя ще постигне своето. Необикновено силна е нейната философия. И ще живеят идните векове в мечтата Божествена, в прекрасни райски градини. И никого няма да отвлече тя със спомени за себе си. Няма да й поставят паметници и да си спомнят за нея, когато стане ясно за всички, къде е истинското човешко. Хората ще се опиват от Божественото състояние, няма да си спомнят за нея. Но ще цъфтят в градините цветя, а между тях — едно прекрасно цвете с името Анастасия.
..."

Тук става дума за сибирската ошелница Анастасия - една от най - забележителните жени на нашето време . Горещо ви препоръчвам книгите на Владимир Мегре , които са посветени на нея и са инициирани / вдъхновени от нея !!

... ... ...

Вознесение или Великий Квантовый Переход


В то время, как большинство людей наблюдают за политико-религиозными конфликтами, ростом цен на нефть, угрозой глобального потепления и финансовым кризисом, они не знают, что во Вселенной начался и набирает силу энергетический процесс, названный - Квантовый переход, который в ближайшие годы изменит геометрию Пространства и переведет Вселенную на следующую ступень эволюционного развития - в Новую Эру!

Потоки высокочастотной фотонной энергии проникнут на Землю и переведут человечество на более высокий уровень сознания, в четырехмерное измерение. Не все люди выживут при этой очищающей процедуре и население планеты значительно уменьшится!

Квантовый переход ЗАВЕРШАЕТ многовековой, самостоятельный этап существования человечества в Материальном мире. Очень скоро совершится первый этап перевода людей из материального плана в астральный, в Новый мир, где критерием развития человека будут не материальные интересы, а высокий уровень сознания.


О глобальных изменениях на Земле сообщают ученые разных стран. Это подтверждают древние письмена и все контактеры.

Наступит конец эпохи, и начнется совершенно новое существование для Земли и Людей этой планеты. Но Переход не будет в виде Всемирного Потопа или очередного Ледникового периода. ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ПОГИБНЕТ.

В это время произойдет Квантовый скачок и начнётся Великий Переход Человечества в Шестую расу и другое измерение. Это Изменение, которое затронет всё и всех: людей, Землю, Галактики и всю Вселенную.

Наконец, за эоны времени на Землю придет Мир. Место нынешних людей займут те, кто принял высокие вибрации. Ваша человеческая природа полностью изменится. У нового человечества будут отсутствовать все качества основанные на страхе, такие как злость, жадность, невежество и др. Останутся только безграничная Любовь и Доброта ко всему живому и к нашей Планете. Человек вспомнит кто он и зачем пришел в этот Мир. Вспомнит об огромном потенциале, заложенном в нем. Вспомнит о телепатии, ясновидение, исцелении и многом другом. Новый человек будет обладать большой продолжительностью жизни. Будет принимать гостей из других Солнечных систем и сам путешествовать по Галактике...


Другими словами можем сказать, что КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД - это момент когда Сатья-Юга полность войдет в свои права, когда все люди на планете станут мыслить пожеланием счастья всем живым существам и действовать соответственно. Сатья-Юга переводится как "Век или Эра Истины".

Мы, Все Вместе, можем приблизить этот момент и помочь друг другу пройти этот переход благоприятно, ежедневно произнося простую фразу:

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!!! Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!!! Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ...

Формула Счастья
Мы все вместе желаем всем счастья!
Жизнь прекрасна. Я Люблю Все Народы.Я желаю всем счастья!
Пусть будут счастливы все существа во всех мирах.
Пусть все заботятся о благе других ...


WORLD OF QUANTUM EXPERIMENT !

Every day, we, all together
on the entire planet Earth,
Wherever we are,
at 19:00 local time,
+ More
at 20:00 Moscow time (20:00-20:12 20.12. 2012)
within 5 minutes, mentally,
WISH YOU ALL THE HAPPINESS !

Friends, we invite you all to take part in the "All-Together!". This quantum Flashmob and a kind of social game in which everyone can participate.
Let us now imagine what might happen in each of our lives and those around, if people (like 14% of the population), All-Together at the same time, within 5 minutes, concentrated, and think the same way one thought: "We, all together, I wish you all HAPPINESS! ". But what if we do this daily preoccupation? :) So, at 19:00 local time, wherever we are, and, additionally, at 20:00 Moscow time, as preparation to ensure that 20.12. 2012 year.v 20:00 Moscow time, put the quantum, a psychological experiment planetary scale.
Together, let us know how the world becomes, when we, the people, all together, constantly want the happiness to each other and absolutely everyone!

If this idea you like, clear, interesting and close - join, invite your friends and acquaintances who register on the site, to be active at the forum "All-Together" - it helps us all to adjust to the overall wave - "All-Together - we wish all the happiness ! Let the happiness of all, every day becomes more!

The game is a new social movement that includes the elements Flashmob, the concept of a quantum jump in 2012 and spiritual growth.

For participation in the development of the project - making the film, design forum, website, organization of events, exchange links, banners, etc. )

Каждый день, Мы, Все - Вместе ,
на всей планете Земля,
где бы мы ни находились,
в 19:00 по МЕСТНОМУ времени,
+ дополнительно
в 20:00 по московскому времени
в течении 5 минут, мысленно,


ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

Каждый вечер, ровно в СЕМЬ, МЫ желаем счастья ВСЕМ !!!
В Интернете много тем, а МЫ желаем счастья ВСЕМ !
Наша мантра, наш тотем -мы желаем счастья ВСЕМ !
Чтобы сбросить груз проблем - МЫ желаем счастья ВСЕМ !
Чтоб ЕДИНЫМ стать со ВСЕМ - МЫ желаем счастья ВСЕМ !
Каждый вечер, ровно в СЕМЬ, МЫ желаем счастья ВСЕМ !!!


Каждый день, в 19:00 по местному времени

+ дополнительно в 20:00 по московскому,

ВСЕ ВМЕСТЕ,

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!


Пожелание Всем СчастьЯ - это погружение в себя, в свой внутренний мир, в свою основу. Настраиваясь на Счастье, вы настраиваетесь на самих себя, свою Истинную Суть. Словно протираете запыленные окна внутрь себя, делаете мир светлей, и, таким образом, возвращаете себе частичку свободы, для творческого самовыражения и самореализации. Чем чище окна, - тем светлее в доме.

___________________________

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ

Формула СчастьЯ, тотального ПРОСВЕТЛЕНиЯ и безусловной ЛЮБВИ. Явное послание 2012,
Всемирный Квантовый Переход 2012 - СЕЙЧАС!
Я Желаю Всем СчастьЯ!
Мы, Все Вместе, Желаем Всем СчастьЯ!
Все Вместе - Сердцем к Сердцу, превращаем Землю в РАЙ!

Жизнь прекрасна. Я Люблю Все Народы. Я желаю всем счастья! Пусть будут счастливы все существа во всех мирах. Пусть все заботятся о благе одного и каждого.

ВСЕ ВМЕСТЕ
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ !
___________________________


Мы ВМЕСТЕ СЕЙЧАС превращаем Землю в РАЙ

For more info click here !


Квантовый скачок сознания
Факт: В восьмидесятых годах ученые наблюдали за колонией обезьян на одном острове. Колония насчитывала около 10 тысяч особей. Однажды, одна обезьяна научилась мыть картошку. Она научила другую, та, в свою очередь научила третью. Когда число обученных особей достигло ста, случилось невероятное – все обезьяны колонии мгновенно овладели данным навыком.
Все люди взаимосвязаны между собой. Если, к примеру, человек сто (не знакомых между собой) из всех людей планеты земля осваивают осознанные сновидения (или любой другой навык) - то вначале они все будут пытаться и пытаться и у них, допустим, ни у кого не получается. Но они не сдаются и продолжают пытаться. Спустя некоторое время у одного из них получается, и он углубляет этот навык. Тот факт, что он научился, как то повлиял на всех остальных и ускорил их обучение - все мы связанны с коллективным сознанием и имеем доступ к знаниям человечества. Итак, обучение всех ускорилось и скоро еще несколько человек научилось снам. Когда число научившихся достигло критического числа (допустим 4%) происходит квантовый скачок в сознании и все остальные обучаются в ближайшее время.

ДАВАЙТЕ НАУЧИМСЯ САМИ И НАУЧИМ ВСЕХ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ ЖЕЛАТЬ ДРУГ ДРУГУ СЧАСТЬЯ!!!


... ... ...

Великая конференция Майя в Лос-Анжелесе11.11.11 В Лос-Анжелесе соберутся Старейшина и Жрец Майя +13 старейшин Майа из Юкатана и Мексики.
Они привезут с собой хрустальные черепа для проведения Мировой Мистерии Хрустальных Черепов.

Цель Великой конференции: подготовить людей к"Пророчеству 2012", которое как многие считают, знаменует собой конец света. Их миссия состоит в том, чтобы создать импульс положительности, который будет вдохновлять человечество по всему миру, чтобы подготовиться к глобальным трансформациям 2012 г.

Старейшина Майя объяснит, что окончание календаря майя не конец света, а переход от "мира Четвертого Солнца" в цикл "Пятого Солнца" Переход должен начаться на рассвете 21 декабря 2012 года. Майя считают, что цикл пятого солнца будет началом новой эры и принесет космические потоки энергии, чтобы очистить землю и всех живущих на ней, поднимая все на более высокий духовный уровнь

В сборе может участвовать любой желающий из любого уголка планеты, им представится редкая возможность услышать Майя, получить совет, а также получить объяснения тайнам хрустальных черепов и позволит посетителям испытать эти древние мощные нструменты для себя .
Для получения дополнительной информации : kinsolar8@yahoo.com или посетите www.crystalskullsevent.com /

... ... ...

Цялата Слънчева система влиза в нова област на Вселената . Всичко в нашият живот ще се промени - икономика , религия наука , образование , политика , обществен живот , дори навиците на хранене и т . н . Благотворно влияние ще се почувства върху всичко и всичко ще бъде за наше добро . Изглежда , че на на вътрешно равнище галактиката ни принуждава да се придвижим в друга честота . И това също ни подсказва , че ние сме многоизмерни същества . Което пък от своя страна означава , че ние имаме йерархия от тела , всяко от които се занимава със своите неща на различни места . Това обаче не трябва да ни изненадва , защото ние сме не само част от Творението , НО И ЧАСТ ОТ ТВОРЕЦА !!! Според различни източници краят на 2012 г . може да бъде оприличен като ефект на Звездната Врата , след преминаването на която ще се окажем в зона с много по - високочестотна енергия , в зона на много високи вибрации . В крайна сметка това трябва да доведе до притежаване на такива способности , за които днес можем само да мечтаем . Следователно , трябва спешно да повишим своите вибрации , така че да съответстват на външните , космически вибрации . Всичко това става по силата на космически закони , които са неумолими . Съвпадат и много космически цикли и Преходът се очертава като много болезнен за тези хора чиито вибрации не съответстват на тази огнена Божествена енергия , която вече постъпва на Земята и ще се увеличава многократно . Целта е преминаване на човечеството отначало в четвърто , а след това и в пето измерение . Всъщност , това беше и целта на нашият Спасител Иисус Христос и на неговото идване преди 2 хиляди години - да ни подготви за този преход . Затова ни даде и нова заповед - Обичайте се един друг ! Със своят личен пример той ни показа как трябва да се живее за да влезем в друга реалност и в Царството Небесно .
В Библията се съдържат много намеци , които очевидно са свързани с причината и следствието от повишаване честотите на вибриране .
Така е и писано :" Първият човек , Адам стана жива душа " , последният Адам стана животворящ дух " ( Първо Послание към Коринтяните , гл . 15:45 )
Първият човек е от земя, земен; вторият човек е от небето. ( Пак там - гл . 15:47 )
49. и както сме носили образа на земния, тъй ще носим и образа на Небесния.
50. И това ви казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят царството Божие, нито тлението може да наследи нетление.
51. Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се изменим
52. изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим;
53. защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното - да се облече в безсмъртие.

И така цитатите от Библията съвсем не вещаят нещастие и гибел . Всъщност , те говорят за смяната на измеренията !... Ето защо има всички основания да се смята , че това е част от Божествения План на Твореца за всички нас и целта е да се изкачим на следващото стъпало в еволюцията .

Земята има свое собствено съзнание, тя е живо същество. Божествения План на Създателя, който ние всички следваме, съзнателно или несъзнателно, призовава Земята да се възнесе от реалност, която ние познаваме като 3-то измерение към 4-то измерение (средно или временно съществуване) и след това към 5-то измерение.Всичко това от доста време се предполага да се случи към края на 2012г. или по-рано. Човечеството и всички други живи същества трябва да са готови да се издигнат или да увеличат своите вибрации, за да се придвижат заедно с планетата.

Повечето хора нямат повече време да преминават през индивидуално издигане , което може да отнеме още 200 или 390 години. Те са в последната си инкарнация и трябва да се възнесат, за да помогнат да се установи следващото сътворение на Земята и цялата Вселена. Това означава да запазим тези тела и на практика да ги върнем както са били на 30 години. Тези които не са готови ще се инкарнират отново в 3-то измерение на друга планета. Те не могат да се върнат до по-високото измерение на Земята. „Договорите” на някои хора са изтекли и те ще се върнат към предишните си зведни системи, ако пожелаят, и дори ще се възнесат по –високо от пето измерение. Никой на Земята не е оригинално от тази планета.

Възнесението е интеграция на дух и материя. Това е процес където нашите физически, емоционални , ментални и всички духовни тела се съединяват за да създадат напълно съзнателно същество. Ние взимаме своето Светлинно тяло. Ние сме наистина духовни същества , които имат човешки изживявания. Ние имаме други аспекти на себе си, които съществуват в други светове , други измерения и реалности. Като есенция ние всички сме физически Ангели с огромен проблем, който се нарича Амнезия! По време на възнесението ние разбираме че сме свързани; ние всички сме Едно с целия живот във вселената. Всичко е дошло от един Създател. Раса, различия, война, лична собственост, земя, и всички други аспекти на текущия ни свят са илюзорни. Ние живеем в гигантска холограма!

Много измерения познати като „нива” ,”плоскости” „mansions” и паралелни светове съществуват на едно и също място едновременно. Те се различават само от градуса на вибрация. Когато ние увеличим нашата вибрация значително, ние променяме измерението!

Мярката за вибрационния ритъм на Земята, нейния сърдечен ритъм е Шумановия Резонанс, който изглежда се мери по различен начин от някои земни учени в сравнение с информацията от по- високи нива. Много години той е стоял на 7,8 цикъла за секунда (херца). Той е започнал да се вдига по времето на Хармоничната Конвергенция -през август 1987 г. – година на голямо духовно пробуждане. На теория, когато стои постоянно на 13,0 ние ще преминем в 4-то измерение. Според някои източници ние стоим на 12,9 от известно време и ще отидем до 13,8 в близкото бъдеще.

Възнесението се очаква да бъде постигнато когато сме напълно изложени на енергиите от фотонния пояс. Това е енергийна вълна с форма на „toroid” през която нашата система преминава два пъти на 26 000 годишен цикъл. Всяко преминаване при предишните цикли е траел около 2000г. Ние сме в момента в този пояс, но сме предпазени от преждевременно фатално възнесение от холографско енергийно поле поставено около нашата слънчева система от Галактическата Федерация на Светлината – нашите съюзници от други цивилизации в нашата галактика Млечен път. Докато нашето ниво на вибрация расте някои фотонни енергии постепенно се освобождават в нашата слънчева система.

Първоначално 12-нишкова ДНК система ще замени сегашната 2-нишкова система. Ние ще увеличим нашите 7 чакра системи до 13 чакри. Ние също съзнателно ще използваме 100% от нашия мозък вместо 10 до 20 процента в момента. Пълното съзнание ще се върне при нас , това е осъзнаването защо сме тук какво ще правим в бъдеще и какъв е бил миналия ни живот. Ние ще имаме универсално познание на върха на пръстите си. Или по-скоро на нашите мозъчни рецептори и ще имаме свръх-човешки способности.

Като възнесени галактически хора (физически ангели), ние ще имаме възможност да общуваме с всички съзнателни форми на живот в нашата галактика, вселена и отвъд. Ние ще си върнем извънземните сили които сме загубили преди много животи. Телепатията , телепортацията и междупланетните пътувания без космически кораби ще бъдат възможни като използваме нашето Светлинно тяло или меркаба.

Някои хора ще могат да посетят отново или да се върнат към техните предишни звездни системи от които те идват. Някои ще помогнат да се засели отново Марс, Венера и Малдек, който ще бъде пресътворен от астероидния пояс. По-голямата част ще останат на Земята за новата Златна епоха и ще помогнат да я създадат. Земята ще бъде планета за показ, главен център за търговия, конференции и щабквартира на Интергалактическия Съюз на многото галактики около нас.

Тези които населят Земята ще станат нейните истински управници ,пазители на светлината като поддържат енергийните възли и мрежи около планетата и великите храмове. Делфините и китовете са били обременени с тази задача за прекалено дълго време. Ние ще живеем във великолепни кристални градове вътре в Земята въпреки че ще изглежда ,че те са на повърхността. Това е начина по който всички високоизмерни цивилизации живеят на други планети. Така живеят много Лемурийци и Атлантци вътре в обвивката на нашата куха Земя, Ние ще се срещнем с тях скоро.Нашата нова цивилизация отново ще се базира на духовните концепции на Лемурия, които от своя страна са били базирани на концепциите на Сириус Б.

Нашата моментна структура на правителствата ще бъде прекратена. Високо интелигентни същества ще ни помогнат да създадем нови управленски съвети базирани на определени вселенски принципи. Ние ще имаме последната дума в определяне на подробностите на новото правителство, без намеса от тези които в момента управляват правителствата.
... ... ...

Цивилизацията на древните маи, които са населявали земите на Централна Америка е оставила най-точния календар на планетата. Всъщност те са имали 22 календара , които включват много времеви цикли във Вселената и Слънчевата система. За маите петият свят , петата раса , свършва през 1987 година. Шестият започва през 2012 година. Преходът между тези години те наричат Разкриване, Развиделяване, Апокалипсис. Шестият свят на маите е " празен". Според тълкувателите това означава , че всичко ще зависи от нас как ще сътворим новата цивилизация. В древните текстове на маите за битието се казва следното: Земята ще премине извън технологиите, които познава, отвъд времето и парите. Човечеството ще влезе в пето измерение, след като премине през четвъртото. Планетата Земя и Слънчевата система ще влязат в галактическа синхронизация с останалите светове във Вселената. Нашата ДНК ще бъде усъвършенствана и репрограмирана от Центъра на Галактиката. Всеки човек сега се изменя- някои го осъзнават вече, други още не. Човечеството и планетата Земя претърпяват огромна промяна- извършва се преди всичко качествен скок в съзнанието и възприемането.
Тайнството на маите предрича, че през 2012 г. плоскостта на нашата Слънчева система ще се подравни съвсем точно с плоскостта на нашата галактика (Млечния път). Това става на всеки 26000 години. Изследователят Върджил Армстронг твърди, че и други две галактики ще се изравнят с нашата по същото време, което е космическо събитие.
Ако човек следва чувствата и интуицията си, благородството на сърцето си, а не хладният разум, взима по-правилното решение. Мислите са много важни и повлияват на всекидневния ни живот. Ние сътворяваме своята реалност чрез мисъл-формите си. Ако те са негативни спрямо другите, това и привличаме. Ако са положителни, такива хора и събития прииждат към нас. Ето защо е толкова важно човек да премахне ненужните отрицателни и осъждащи мисли.

Предизвикателството към хората в годините между 1987-ма и 2012-а е огромно и то цели да събуди човечеството от кошмарния сън, изпълнен с агресия, егоизъм и омраза, които то невежо нарича живот ...
Ако успеем да освободим съзнанието си от всяка негативност и се извисим дотам , че да простим дори и непростимите неща , то тогава действително ще имаме шанс да попаднем в един друг свят , който не познава омразата и агресията а съществува и вибрира на вибрациите на любовта ... В крайна сметка всеки ще отиде там , накъдето го отведат неговите вибрации ...

"Храмът на дуалността и храмът на единството ще се разделят".Т.е,тези, които вече не пасват на вибрациите, моделите и енергиите на земята ще отидат другаде да продължат еволюцията си. Двата свята - на дуалността и единството в момента съществуват едновременно, но постепенно (ще) се отделят. Масовата смърт при катаклизми е част от това разделение.
В заключение можем да кажем , че краят на този банкрутирал във всяко едно отношение свят - морално , финансово и пр . е близо и това трябва да радва всички добри и честни хора !! Вече няма кой да ти пали къщата , скъпи мой приятелю , или ... и т . н .( Списъкът може да бъде продължен с още много имена на измамници но ще спрем дотук , защото ще оставим на Върховния Арбитър и Съдия да издаде присъдите !... И все пак е неприятно , имаш чувството , че някой се е изплюл в душата ти ...Който чете , нека разбира ! ...) Най - сетне нещата ще си дойдат по местата и колкото по - скоро , толкова по - добре ! Тези , които разбираха този живот като една бясна надпревара по надлъгване и надхитряне ще останат много разочаровани ... Но това си е за тяхна сметка !
И да бъде волята ти Господи , навсякъде и във всичко ! Амин !
"Амин! Дойди, Господи Иисусе."

Който има уши да слуша, нека да слуша. Който говори, да внимава какво говори и който има ум да мисли, нека да размишлява. За всичко ще отговаряме пред Бога .
... ... ... ... ...

“ О земний човеко,
В навечерието на 3-то хилядолетие, Деветимата Господари на Времето, са на разположение за да ти опишат човека на Новата Ера.
Петият свят на Шестата Ера,тази на Мисълта, няма да допусне друго човечество, освен Галактическото.
Няма повече време, изчерпа се , за да можеш да се учиш на тази планета. Време е да преминеш в четвъртото измерение. Само избраните ще доживеят до Новата Ера на Мир и Универсално братство. Нито една религия, нама да преживее, всички ще изчезнат. Пътят към братството беше насилен от лъжата, която си ти човече. Новото същество ще бъде цялостно от вътре и от вънка, отразявайки и вибрирайки благоприятните космически енергии, които ще идват от Хунабку - Центърът на Галактиката - Единственият Бог на Интергалактическата Федерация.
... ... ...
Ще преживееш моменти на Последният (Страшният) Съд преди да достигнеш новият цикъл, който ще започне на 21 декември 2012 година от Грегориянския календар. Преди това, земята и легионите на воините на маите, ще прочистят планетата от низки духове и всякакъв боклук, оставен от хората. Всички които ще се сверят с Новия календар, трябва да помогнат за това, с мисловно концентриране и Ново съзнание. Не трябва да имаш страх, защото той няма да ти помогне. Трябва да развиеш мисълта си в четвъртото Измерение и Шестото Космическо Съзнание. Ние Господарите на Времето, ще се върнем да ти помогнем, но основната помощ, трябва да дойде от теб самия.
Много ще загубят живота си напразно, защото не са живели чисто и духовно. В Новия Свят няма да има място за Материалното. Това което виждаш днес човече, е чиста илюзия, затова ще трябва да преминеш през агонията на краят на Големият Кръг (Голямото Колело). Външната промяна ще настъпи само след вътрешна промяна.Пречистването ще настъпи и много ще загубят жизнените си сили, защото са поставяли на пиедестал материaлният успех. Ние Господарите на Времето, също сме Господари на Нощта, натоварени с мисията да вземем със себе си тези, които не са калибрирани с новия календар и ги отвeдем в местата на Вечен Мрак или на друга планета, още повече изостанала, отколкото тази на която живеете , о земни люде. Трябва да си нагодиш мисълта за Реалното Време, само така ще достигнеш до Четвъртото Измерение. Математиката на маите е от Четвърто Измерение и ще отвори вратите на разбирането на космическите числа.Времето на космическото мислене вече идва. Ти човеко, е време да си дадеш сметка, че Времето е Мисловно, а пространството физическо. Ако календарът е за да отбелязва Времето, следва , че е калибратор на Мисълта. Ако приемеш календарът на 13-те Луни - този на Реалното Космическо Време, всичко ще бъде по-просто. Вратата към Петият Свят ще се отвори за теб и ще получиш помощ от Пакал Вотан ( Върховният Жрец), но трябва да си помогнеш преди всичко сам, за да достигнеш до Новото Време. Вратата към Петия Свят ще се отвори между 1997 и 1998 , входът към Четвъртото Измерение.Там ти ще влезеш само в случай, че се откажеш от фалшивият календар (грегориянския, бел. на преводача), тъй като той не отчита космическото време, нито каквото и да е време. Настрой си мисълта за Големият Цикъл от 26000 години , когато Земята преминава през целият зодиакален кръг, докато ти човече, замърсяваше и унищожаваше Земята. Внимавай , тя може и да те елиминира, ако продължаваш да замърсяваш биосферата й, както правиш от много време.
... ... ... ... ...
“ 2012 ПРЕДСКАЗАНИЕТО НА МАИТЕ”
записано в 683г. Сл. Хр.

THE MAYAN PROPHECY OF 2012
... ... ...
791-дневният цикъл завършва.

Нулево ниво/ Кота Нула/: 9 ден на Ритмична Луна в годината на 7 Синя Буря, кин 207, 12 Синя Ръка
(21 декември 2012 година)4.Магията на сакралните числа

Пророческата дата 21 декември 2012 година отбелязва гребена на 104000-годишната плътна вълна на галактическата спирала – тя е точка на еволюционна промяна на безпрецедентната сила на преход от разум към Свръхразум и издигане на духовно-менталните ценности над материалните.
... ... ...
Защо Господарят на Зората е Кетцалкоатл?

Господарят на Зората е Кетцалкоатл – пророк и митичен герой на древно Мексико. Той е свят покровител, или Божествен пазач на Хармоничната Конвергенция. Хармоничната Конвергенция от 1987 година стана празник на завършването на неговото пророчество за 13-те Небеса и 9 Долни Светове, който се проведе по цялата Земя във вид на глобална медитация за мир.

Един от писателите нарича Кетцалкоатл истински маг, «този, който знае тайните на всички вълшебства». Той е културен герой и пазач на астрономията, както и на математическите знания и знанията за календара. Той е този, който посвещава човека в тайната на вътрешния живот. Той често се изобразява като перната змия, символизираща съюза между Небесата и Земята. Той е алхимическия шифър на циклите и стадиите на трансформация. Той се асоциира с Венера и нейните синодически цикли на появяване, изчезване и новото появяване като утринна и вечерна звезда.

«Казано е, че след неговото погребение, прахът му ще се възнесе и че когато Кетцалкоатл е починал, са се появили всички редки птици, затова всички го наричат Господар на Зората. Казват , че когато той е починал не е имало зазоряване четири дни,защот той си е тръгнал за да пребивава сред мъртвите. А след това, след четири дни, той подал знак за себе си себе във вид на стрела (лъч светлина) и затова след осем дни се появила Великата Звезда на име Кетцалкоатл. Казват още, че той бил велик царуващ на трона на Господаря».
...
Кетцалкоатл остави три основни наставления, или съвета:
1. Винаги да се съхранява осъзнаването, че Бог присъства постоянно; да не се предаваме на отчаянието и да не се страхуваме, а да останем смирени в своето сърце и обичаме Бог.
2. Да бъдем в мир с всичко и всички.
3. Да не губим напразно своето време. Дадена ни е драгоценна възможност в този земен живот; да я използваме мъдро и творчески.


Като част от значението на Хармоничната Конвергенция от 1987 година, завръщането на Кетцалкоатл означава пробуждане на съзнанието в рамките на 26- годишния пророчески цикъл на Хармоничната Конвергенция, 1987-2013 години. В това отношение Кетцалкоатл е пробуденото съзнание на дъгата, характеризиращо самолъчезарното влизане в ноосферата. Това е значението на седемте цикъла на Господаря на Зората и Седемте 144-дневни цикли на Завръщането на Свещената Сила.

Хосе Аргуелес – Валум Вотан
Институт за Галактически Изследвания
15 ден на Самостоятелна Луна от годината на 5Червена Луна
(1 ноември 2010 година, Ден на Покойниците, Ден на Вси Светии)


... ... ...
Периодът на изравняване продължава около три земни дни. Точното време на следващото изравняване на прецесията, ще се случи в 11 часа по Гринуич, на 21 декември, 2012 година. За около 36 часа преди и след този час, енергията на изравняването ще бъде максимална и откриващите се портали около Земята ще предизвикват в душите основни промени. Възлюбени Творци, запомнете, че реалното въртене на Земята няма да се промени съществено. Слънцето все така ще изгрява от изток и ще залязва на запад, а продължителността на дните и нощите ще е същата, каквато е била винаги. Това е електромагнитен феномен, а не феномен на гравитацията или въртенето на Земята.
Позволете ни да парафразираме казаното в метафизични термини. Може да се каже, че всеки Велик Цикъл и Галактически Цикъл (прецесията и завъртането на Слънчевата система около галактиката Млечен път), предоставят уроци за еволюцията на душата.

Всеки път, когато прецесията изравнява Земята с галактическия център, се предоставя ново ниво на посвещение на душата или възможност да се преразгледа всичко, което душата е научила от времето на последния цикъл.
...
Всъщност всички души са си у дома и винаги са били там, макар че след отделянето си от Бог, много аспекти на душите са пътешествали в пространството. С други думи, част от всеки от вас винаги се е намирала в пълна безопасност в Бога, докато другите части пътешествали във външните сфери и по-ниските плътности на Творението. И още една интересна забележка – почти всички души във вашата вселена са по-млади от 228 милиона години, в смисъл от наличието на индивидуални аспекти. Следователно нито един от вас не е преживявал пълен Галактически цикъл. Това е нещо, за което си струва да се замислите.

Това е откъс от послание на Сел Рейчъл от Основателите , висши същества от 12. измерение !!


... ... ...

Човек е толкова голям , колкото голяма е мечтата му !
На мен много ми се иска човечеството да има една голяма цел , една мечта която да спомогне за обединяване и сплотяване на всички хора по Земята . Защо това да не бъде мечтата , колкото се може повече хора да преминат през толкова очаквания от всички преход с минимални загуби и сътресения от всякакъв вид . Време е всички ние да се вглъбим в себе си , за да чуем какво ни казва нашият вътрешен глас , да усетим по - пълно връзката си с нашето Висше Аз , защото само във вътрешната тишина може да чуем звуците на душата си . Време е да осъзнаем самите себе си като висши и многоизмерни същества , защото наистина сме такива , независимо от факта , че някои осъзнават това , а други не . И в този смисъл трябва да работим върху себе си на полето на духа и да извадим най - доброто от себе си . Истина е че получаваме информация за идващите събития по различни канали / ченълинги , но всички истински канали казват: „не вярвайте на никого, освен на себе си, не вярвайте дори и на нас, а търсете и намерете в себе си собствената истина”. Това идва да покаже , че ние сме най - важните , а посланията откъдето и да идват са един подтик и един стимул за самостоятелно развитие . Ченълингите сами по себе си не са начин за духовно развитие. Естествено , трябва да бъдем благодарни на информацията предадена чрез тези канали от нашите Извисени Учители , но оттук нататък трябва сами да извървим своя участък от пътя . А този път никой не може да извърви вместо нас . Както е казал и Иисус - всеки трябва да си носи кръста . За нас е важно да започнем спешно да повишаваме своите вибрации за да бъдем в резонанс с космическите . Това е начина да бъде осъществен прехода - промяна на съзнанието и повишаване на вибрациите . Този нов живот трябва да го изградим сами, най-вече с помощта на новото си съзнание, защото съзнанието и намерението ни за промяна оказват огромно влияние върху обкръжаващата ни действителност, и когато променяме съзнанието си, на практика се променя и света. На Земята идват свръхчестотни енергии и всичко, което не е в резонанс с тях, няма да може да просъществува много дълго. Това е закон от физиката – ниските вибрации не могат да съществуват заедно с високите, те или се преобразуват в светлина, или изчезват. Днес живеем в една уникална епоха, която се случва веднъж на 26 000 години. Предстои ни да получим специална енергия от центъра на Галактиката. Ако успеем да разберем вечния процес на еволюция на съзнанието, ще можем да използваме тази възможност, за да премахнем наложените ни ограничения отвън , а също и тези , които сме си наложили сами. Ако решим да отворим съзнанието си и да потърсим свой вътрешен мир и да стигнем до истинската си същност, ще бъдем част от тези, които ще променят нашата реалност в нов свят на мир и хармония , на красота и любов. Ние сме тези , които сътворяват реалността в която живеят . Ако живеем във вътрешен мир и хармония , ако разширяваме съзнанието си , ако вибрациите ни са високи и излъчваме позитивизъм и любов , то тогава нашето съзнание се свързва с нови реалности и възприятия, които отговарят на други измерения. Никога не трябва да забравяме величието на този момент , вълнението и красотата , която носи той в себе си ! Никога не трябва да забравяме великата истина , че ние сме не само част от Творението , НО И ЧАСТ ОТ ТВОРЕЦА !!! Да ние сме творци , ние също можем да творим и това е великият дар , който сме получили от нашият любящ Небесен Отец ! Тепърва предстои да осъзнаем това в пълна степен . Да , ние сме наистина тези , които чакаме , да , наистина ние сме тези , които търсим , ДА, ние наистина сме много , много повече от това , което си мислим че сме . Идва времето на чудесата и ние трябва да сме готови за тях . Време е вече да го осъзнаем и да приложим на практика най - доброто от себе си ! Време е ! Крайно време е ! Вярвайте ми - там горе има Един , който много ни обича !!!

понеделник, 27 юни 2011 г.


(St. Ephrem Syrian)

Слово за честния и животворящ Кръст и за Второто пришествие, а също за любовта и милостинята

След като всеки бъде изпитан пред ангелите и пред човеците и след като бъдат унищожени всяко началство и власт, и всички Божии врагове бъдат положени пред Божиите нозе, тогава, накрая, както е казал Господ, ще ги отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите ­ от лявата (Мат. 25:32-33). Всички, които са огорчавали Пастира, пасли са заедно с еретиците и са осквернили светата вяра, които са скачали, живели са в разкош, ликували са и като са си събрали горко, са се преселили от живота лишени от всяко добро дело и изпълнени с всеки грях ­ такива, като ги види Господ, веднага ще отвърне очите Си от тях.

Всеки празник и всяко деяние на нашия Господ Иисус Христос са спасение и похвала за нас, верните. Но похвала на похвалите е кръстът; празник на празниците е, когато Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас (1 Кор. 5:7), а по-добре да кажем, когато възкръсна от мъртвите Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света (Иоан. 1:29). Това е господарката и царицата на празниците.

Но и всички други празници са свeти и досточестни и различавайки се помежду си по слава, се осияват от блясъка на Божеството. И ревнителят за Божиите заповеди ги почита по достоен начин и ги празнува честно. А нечистите и осквернените от грехове и в празника не празнуват. Прекрасният и богоугоден празник е: покаяние със сълзи, въздържание от грехове, познание на Бога и копнеж по вечните блага. Когато празнуват така, и на небесата настава радост, и Църквата се весели и ликува, и свиква всички праведни, като казва: "Радвайте се с мене, защото тоя мой син мъртъв беше поради прегрешенията си, и оживя чрез покаяние." (Лук. 15:24) Прекрасен и богоугоден е празникът там, където съпразнува Христос, където се извършват Негови празненства и се честват божествените Писания. А Той празнува там, където празнуващите са съединени в името Му с любов, без всякаква вражда и без всякакво лицемерие. Той празнува там, където прислужват на бедните, където утешават сирачетата, където успокояват странниците. Христос празнува там, където Бог се чества с псалми и славословия и с песни духовни (Ефес. 5:19). Така празнуващите са съединени в името Му. Посред тях, според обещанието (Мат. 18:20), се намира Христос. И тъй като Владиката е посред тях, никой не им причинява вреда.

И тъй, да честваме Господните празници не пищно, а божествено, не по светски, а премирно. Да не окичваме с венци преддверията, да не поставяме ликове, да не украсяваме лицата си, да не разнежваме слуха със свирки и с гусли, да не се обличаме в копринени ризи и в блясък от злато. Да не празнуваме със срамни гощавки и пиянство (Рим. 13:13). Не разорявай Божиите дела заради яденето; не нарушавай Божието свещенослужение заради ненаситния стомах, трудейки се в кухнята. Но да предоставим това на тези, чиито бог са коремът и славата (Фил. 3:19 ­ слав.). А ние, всички вкупом, малки и големи, мъже и жени, и монахини, да честваме Господните празници както сме научени, по християнски и благочестиво, с псалми и славословия и с песни духовни. Да окачим с венци преддверията като християни, а не като елините, които ги окичват с лаврови клонки и с цветя и с други предмети, какъвто обичай има при елините и при иудеите. Сянката на закона премина и процъфтя истината, както чуваме от апостола, който казва: древното премина; ето, всичко стана ново (2 Кор. 5:17). Идолската измама е унищожена, смъртта е лишена от плячката си, пленниците на ада са изведени, царството на многобожието е разрушено, човекът е освободен, възцари се Бог, весели се творението, властва кръстът, комуто се покланят всички племена и народи, колена и родове, с който се хвалим, като казваме с блажения Павел: а мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с кръста на Господа нашего Иисуса Христа (Гал. 6:14). Затова и на вратите си, и на челата си, и на очите си, и на устата си, и на гърдите си, и на всичките си членове да положим върху себе си този животворящ кръст; да се въоръжим с това непобедимо оръжие на християните, с този победител на смъртта, с тази надежда на верните, с тази светлина на кротките, с това оръжие, отварящо рая и събарящо ересите, с тази опора на православната вяра и спасителна похвала на Църквата. Християни, да не го оставяме нито за час, нито за миг, а да го носим навсякъде със себе си и без него да не започваме да вършим нищо; но спим ли, ставаме ли, работим ли, ядем ли, пием ли, пътуваме ли, плаваме ли по море, преминаваме ли реки ­ да украсяваме всичките си членове с животворящия кръст. И няма да се уплашим от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне (Пс. 90:5, 6). Брате, ако го носиш винаги със себе си на помощ, то зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище (Пс. 90:10). Защото противниковите сили, като го видят, треперят и се отдалечават. Кръстът разруши идолската измама. Той просвети цялата вселена. Разпръсна тъмнината и възвърна светлината. Като събра народите от запад и от север, от морето и от изток в една Църква, към една вяра и едно кръщение, той ги свърза с любов.

О, какви уста и какъв език ще възхвалят както трябва тази непреодолима стена на православните, това победоносно оръжие на великия Цар Христос! Кръстът е възкресение на мъртвите. Кръстът е упование на християните. Кръстът е тояжка за хромите. Кръстът е утешение за бедните. Кръстът е юзда за богатите, поваляне на горделивите. Кръстът е паметник на победата над демоните, ръководител на младите. Кръстът е тържище за търговците, надежда за отчаяните, кормило за плаващите. Кръстът е пристан за връхлетените от буря, стена за обкръжените от врагове. Кръстът е баща на сирачетата, съветник на правдивите. Кръстът е утешение на скърбящите, пазител на младенците, слава на мъжете, венец на старците. Кръстът е светлина за седящите в тъмнина. Кръстът е великолепието на царете, любомъдрие за варварите. Кръстът е свобода на робите, мъдрост на невежите. Кръстът е проповедта на пророците, спътник на апостолите, похвала на мъчениците. Кръстът е целомъдрие на девствениците, радост на иереите. Кръстът е основание на Църквата, опора на вселената. Кръстът е разоряване на идолските храмове, съблазън за иудеите. Кръстът е силата на немощните, лекар на недъгъвите. Кръстът е очистване на прокажените, възстановяване на силите на разслабените. Кръстът е хляб за гладуващите, извор за жадуващите. Кръстът е благонадеждност за монасите, покров за лишените от дрехи. Той е издигнат посред вселената, насаден е на Лобното място и веднага е произвел грозд на живота. С това свято оръжие Христос разкъса всепоглъщащата утроба на ада и загради многокознените уста на дявола. Като видя това, смъртта изпадна в трепет и ужас и освободи всички, които беше погълнала още от първосъздадения. Като се въоръжиха с него, блажените апостоли покориха цялата вражеска сила и като уловиха в мрежите си всички народи, ги събраха на поклонение на кръста. Като се облякоха в него като в броня, мъчениците и воините Христови потъпкаха всички замисли на мъчителите и проповядваха с дръзновение. Вземайки го и носейки го върху себе си, отреклите се заради Христа от всичко в света с велика радост се заселват в пустините и планините, в пещерите и земните пропасти. О, безмерна и несравнима благост на Божиите щедрости! Колко блага е дарувал Бог чрез кръста на човешкия род! Слава на Неговото човеколюбие и поклонение, и власт во веки! Амин.
Чухте, възлюбени и христолюбиви, каква е силата на кръста, колко са успешните му действия, колко блага произлизат от него. Този добър кормчия, като задоволи със себе си целия ни живот и като го омиротвори, ни подготвя и възпитава за бъдещия вечен живот. Защото същият този честен кръст пръв ще се яви отново и при Второто Христово пришествие като честен, животворящ, достоен за поклонение и свят скиптър на Царя Христос, по словото на Владиката, Който казва, че ще се яви на небето знамението на Сина Човечески (Мат. 24:30). И тъй, кръстът пръв ще се яви на небето с цялото ангелско войнство, озарявайки от край до край цялата земя по-силно от слънчевата светлина и въз вестявайки пришествието на Владиката Христос. И това е достатъчно за кръста.


За още по - подробна информация кликнете върху текста !

От Св. Ефрем Сирин


The Lenten Prayer of St Ephrem the Syrian


Of all lenten hymns and prayers, one short prayer can be termed the lenten prayer. Tradition ascribes it to one of the great teachers of spiritual life - St. Ephrem the Syrian. Here is its text:


O Lord and Master of my life!
Take from me the spirit of sloth, faint-heartedness, lust for power, and idle talk.

But give rather the spirit of chastity, humility, patience, and love to Thy servant.

Yea, O Lord and King!
Grant me to see my own errors
and not to judge my brother;
For Thou art blessed unto ages of ages.
Amen.
Господи и Владико живота моего,
Дух праздности, униния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегрешения
И не осуждати брата моего.
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.This prayer is read twice at the end of each lenten service Monday through Friday (not on Saturdays and Sundays for, as we shall see later, the services of these days do not follow the lenten pattern). At the first reading, a prostration follows each petition. Then we all bow twelve times saying: "O God, cleanse me a sinner." The entire prayer is repeated with one final prostration at the end.

Why does this short and simple prayer occupy such an important position in the entire lenten worship? Because it enumerates in a unique way all the "negative" and "positive" elements of repentance and constitutes, so to speak, a "check list" for our individual lenten effort. This effort is aimed first at our liberation from some fundamental spiritual diseases which shape our life and make it virtually impossible for us even to start turning ourselves to God.

The basic disease is sloth. It is that strange laziness and passivity of our entire being which always pushes us "down" rather than "up" -- which constantly convinces us that no change is possible and therefore desirable. It is in fact a deeply rooted cynicism which to every spiritual challenge responds "what for?" and makes our life one tremendous spiritual waste. It is the root of all sin because it poisons the spiritual energy at its very source.

The result of sloth is faint-heartedness. It is the state of despondency which all spiritual Fathers considered the greatest danger for the soul. Despondency is the impossibility for man to see anything good or positive; it is the reduction of everything to negativism and pessimism. It is truly a demonic power in us because the Devil is fundamentally a liar. He lies to man about God and about the world; he fills life with darkness and negation. Despondency is the suicide of the soul because when man is possessed by it he is absolutely unable to see the light and to desire it.

Lust of power! Strange as it may seem, it is precisely sloth and despondency that fill our life with lust of power. By vitiating the entire attitude toward life and making it meaningless and empty, they force us to seek compensation in, a radically wrong attitude toward other persons. If my life is not oriented toward God, not aimed at eternal values, it will inevitably become selfish and selfcentered and this means that all other beings will become means of my own self-satisfaction. If God is not the Lord and Master of my life, then I become my own lord and master -- the absolute center of my own world, and I begin to evaluate everything in terms of my needs, my ideas, my desires, and my judgments. The lust of power is thus a fundamental depravity in my relationship to other beings, a search for their subordination to me. It is not necessarily expressed in the actual urge to command and to dominate "others." It may result as well in indifference, contempt, lack of interest, consideration, and respect. It is indeed sloth and despondency directed this time at others; it completes spiritual suicide with spiritual murder.

Finally, idle talk. Of all created beings, man alone has been endowed with the gift of speech. All Fathers see in it the very "seal" of the Divine Image in man because God Himself is revealed as Word (John, 1:1). But being the supreme gift, it is by the same token the supreme danger. Being the very expression of man, the means of his self-fulfillment, it is for this very reason the means of his fall and self-destruction, of betrayal and sin. The word saves and the word kills; the word inspires and the word poisons. The word is the means of Truth and it is the means of demonic Lie. Having an ultimate positive power, it has therefore a tremendous negative power. It truly creates positively or negatively. When deviated from its divine origin and purpose, the word becomes idle. It "enforces" sloth, despondency, and lust of power, and transforms life into hell. It becomes the very power of sin.

These four are thus the negative "objects" of repentance. They are the obstacles to be removed. But God alone can remove them. Hence, the first part of the lenten prayer; this cry from the bottom of human helplessness.Then the prayer moves to the positive aims of repentance which also are four.

Chastity! If one does not reduce this term, as is so often and erroneously done, only to its sexual connotations, it is understood as the positive counterpart of sloth. The exact and full translation of the Greek sofrosini and the Russiantselomudryie ought to be whole-mindedness. Sloth is, first of all, dissipation, the brokenness of our vision and energy, the inability to see the whole. Its opposite then is precisely wholeness. If we usually mean by chastity the virtue opposed to sexual depravity, it is because the broken character of our existence is nowhere better manifested than in sexual lust -- the alienation of the body from the life and control of the spirit. Christ restores wholeness in us and He does so by restoring in us the true scale of values by leading us back to God.

The first and wonderful fruit of this wholeness or chastity is humility. We already spoke of it. It is above everything else the victory of truth in us, the elimination of all lies in which we usually live. Humility alone is capable of truth, of seeing and accepting things as they are and therefore of seeing God's majesty and goodness and love in everything. This is why we are told that God gives grace to the humble and resists the proud.

Chastity and humility are naturally followed by patience. The "natural" or "fallen" man is impatient, for being blind to himself he is quick to judge and to condemn others. Having but a broken, incomplete, and distorted knowledge of everything, he measures all things by his tastes and his ideas. Being indifferent to everyone except himself, he wants life to be successful right here and now. Patience, however, is truly a divine virtue. God is patient not because He is "indulgent," but because He sees the depth of all that exists, because the inner reality of things, which in our blindness we do not see, is open to Him. The closer we come to God, the more patient we grow and the more we reflect that infinite respect for all beings which is the proper quality of God.

Finally, the crown and fruit of all virtues, of all growth and effort, is love -- that love which, as we have already said, can be given by God alone-the gift which is the goal of all spiritual preparation and practice.

All this is summarized and brought together in the concluding petition of the lenten prayer in which we ask "to see my own errors and not to judge my brother." For ultimately there is but one danger: pride. Pride is the source of evil, and all evil is pride. Yet it is not enough for me to see my own errors, for even this apparent virtue can be turned into pride. Spiritual writings are full of warnings against the subtle forms of pseudo-piety which, in reality, under the cover of humility and self-accusation can lead to a truly demonic pride. But when we "see our own errors" and "do not judge our brothers," when, in other terms, chastity, humility, patience, and love are but one in us, then and only then the ultimate enemy--pride--will be destroyed in us.

After each petition of the prayer we make a prostration. Prostrations are not limited to the Prayer of St. Ephrem but constitute one of the distinctive characteristics of the entire lenten worship. Here, however, their meaning is disclosed best of all. In the long and difficult effort of spiritual recovery, the Church does not separate the soul from the body. The whole man has fallen away from God; the whole man is to be restored, the whole man is to return. The catastrophe of sin lies precisely in the victory of the flesh -- the animal, the irrational, the lust in us -- over the spiritual and the divine. But the body is glorious; the body is holy, so holy that God Himself "became flesh." Salvation and repentance then are not contempt for the body or neglect of it, but restoration of the body to its real function as the expression and the life of spirit, as the temple of the priceless human soul. Christian asceticism is a fight, not against but for the body. For this reason, the whole man - soul and body - repents. The body participates in the prayer of the soul just as the soul prays through and in the body. Prostrations, the "psycho-somatic" sign of repentance and humility, of adoration and obedience, are thus the lenten rite par excellence.

By Protopresbyter Alexander Schmemann
See also: "Great Lent: Journey to Pascha", 1969, © St Vladimir's Seminary PressПромяната на човешкото съзнание вече не е лукс, който, така да се каже, е постижим само за малцина, а необходимост, за да не се самоунищожи човешкият род. Екхарт Толе

"Плохой гражданин земного отечества - не может стать хорошим гражданином отечества небесного" свят.Филарет Московский.

петък, 17 юни 2011 г.

Посланията на СаЛуСа чрез Майк Куинси

Посланията на СаЛуСа чрез Майк Куинси
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com


... ... ...
Вашето присъствие на Земята в този момент е важно за онези, които се лутат в тъмнината и вашата Светлина ще им даде една по-ясна визия. Също така ще ги приповдигне и ще им даде чувството за надежда сред тяхното объркване. Да сhttp://www.blogger.com/img/blank.gifе грижиш за другите е признак за духовна зрялост и вътрешно познание, че всички сте Едно http://www.blogger.com/img/blank.gifцяло. Отнасяйте се към другите, както към себе си и Човечеството би могло да се промени за една нощ към такова, което припознава доброто във всеки един. Без разбирането за това, вие сте склонни да преценяте другите по външния им вид, който може да бъде много подвеждащ. Помнете, че всеки от вас е екипиран така, че да изиграе своята роля в живота, следователно богатството или положението не правят някой по-добър от друг. Всички вие трябва да се справите с лични предизвикателства, с които можете да се справите само, ако се комбинирате в всички типове, но често нямате никаква представа докъде е стигнала тяхната душа в еволюцията си. Следователно доверието е въпрос на интуиция, която е ваша лична проекция.
Всеки един от вас е на Земята в този момент по силата на свободната си воля и вие имате привилегията да присъствате на толкова значим момент. Избрали сте от коя страна искате да бъдете, следователно Светлината и тъмнината са изиграли последната си роля, за да се види двойнственият финал на този цикъл. Резултатът винаги е бил известен, че Светлината е върховна, но от вас зависи как точно ще постигне победата си. Ако например не бяхте посрещнали Галактическата Федерация, тогава по силата на Универсалния Закон нямаше да можем да бъдем тласнати към вас и финалните ви дни биха били доста по-различни от тези, които си представяте. За щастие ясно сте показали, че желаете нашето присъствие, затова и сме работили толкова много години. Постепенно сме смекчили нашия начин във вашето съзнание и така сте ни приели като приятели и колеги пътешественици във Вселената. Никога няма да бъдете държани в по-ниските измерения за неопределено време и вече прекършвате връзките си и се освобождавате от всичко, което повече не ви служи. Изчистването засяга всеки и всичко и можете да го видите като голямо избиране на души и всякакви живи форми.

... ... ...

Усеща се известно облекчение у мнозина от вас, които сте следвали пътя към Издигането. Наблюдавали сте, че каквито и лични схващания да сте имали относно начина, по който това ще стане, ще дойде момент, когато ние – от Галактическата Федерация, трябва да изцяло да влезем в живота ви. От доста време това е било известно и мястото на събитието за открития контакт постепенно е било определено. Това е само началото на още много, което ще потвърди, че целта на нашето присъствие е напълно разбираема. Мнозина вече знаят какво е планирано, но по-голямата част от хората с малки или никакви познания, ще трябва да бъдат внимателно информирани за онова, което следва. Имало е толкова много разкол и разцепление в живота ви вече, че нашите намерения и правото, с които идваме, трябва да бъдат ясно заявени. Каквито и да са вярванията ви, онези от вас, които вярват в Бог, би трябвало да могат да приемат идеята за Създателя като висшия разум, който стои зад всичко съществуващо. Дори онези, които са отхвърляли подобна възможност, според нас по-лесно ще го приемат, отколкото тези с по-закостенели вярвания. Причината е в това, че Създателят не е свързан с никаква религиозна организация и просто подкрепя всичко, което е Истината.
Ние сме тези, които сме си тръгнали преди вас и сега се връщаме, за да ви просветим по всякакъв начин, и да ви представим етапите на еволюцията, която сте на път да постигнете с Издигането. Имайки предвид онова, което ни кара да ви служим в този момент, което със сигурност не е за извличане на облага, а за удовлетворение от добре свършената работа. Ние сме представителите на Създателя, които осъществяват плана за вашето освобождаване от Тъмните Сили. Тяхното време като доминираща сила е към своя край със затварянето на цикъла на двойнствеността. Ако го нямаше стремежът към добро, вие бихте продължили да живеете в хаоса без никакво облекчение. Божественият План е съвършен и позволява вашето съществуване в двойнствеността, докато в същото време ограничава нейната способност изцяло да ви превземе. Подсъзнателно вие знаете, че това е така, тъй като сте се съгласили с плана, когато първоначално доброволно сте приели да го изживеете. Вероятно се питате каква е причината да сте се подготвяли да предприемете подобна драматична промяна от мирното и щастливо съществуване, което сте напуснали – в по-високите царства. Тя е, скъпи мои, за да задоволите онази движеща сила вътре във вас, която ви тласка нагоре и обратно към Източника на Всичко Съществуващо.
Това, което ви казваме, е само малка част от онова, което трябва да ви предадем. Истината трябва да бъде казана на всеки един от вас, за да можете да направите информиран избор, дали да поемете пътя на Светлината или не. Най-големият ви актив е свободната воля и ние няма да ви примамваме да правите нещо, което не е ваш личен избор. Според Законите на Вселената обаче и според вашите вибрации, ще се окажете точно на нивото, на което сте предопределени да бъдете. Сега разбирате, че когато настъпи Издигането, то може да бъде само за онези, които са повишили вибрациите си достатъчно, за да бъдат част от него. Не всеки цикъл завършва по този начин, но този е краят на слънчевия цикъл, който ви придвижва в една нова вибрация. Тъй като е универсален по естество, това означава, че всичко във Вселената ви трябва да се промени, а това засяга всяка отделна планета, спътниците й, луните и Слънцето.
Подготовката за големите промени е започнала от доста отдавна и не по-малко за вашето пробуждане, за да бъдете готови да приемете вълнуващото извисяване, което ще ви отведе нагоре до Издигане. Ще забележите, че толкова много се набляга на този аспект от съществуването, защото вие сте най-важната част от плана. Не можем да спрем да се възхищаваме на вашата упоритост да преодолявате толкова много препятствия, поставяни на пътя ви, тъй като Тъмните сили се опитват по всякакъв начин да ви попречат да успеете. Откакто е започнал настоящия ви цикъл, винаги е имало битка между Светлината и тъмнината. Достигнали сте до самите дълбини на тъмнината, при все това сте излезли от там и сега Светлината ви свети по-ярко от всякога. Придобили сте сила и цел в живота си, което ще ви помогне доста в бъдеще. Нека нито един не смята, че това е било загуба на време и всички вреди в психиката ви скоро ще бъдат поправени в по-високите вибрации. Предстои ви много по отношение на изцелението, веднъж щом безопасно можем да вървим сред вас.
Музиката се е доказала като един забележителен израз на вашите емоции и чудесно средство за лечение. Скъпи мои, звукът ще бъде един от най-използваните средства за изцеление и допринасящи за балансирано и здраво тялото. Музиката е средство на изразяване, което може да ви развълнува или да донесе спокойствие и мир. Също така има и разрушителен ефект, тъй като в света на двойнствеността имате целия спектър от различни нива. Ставайки все повече Светлина, ще откриете, че ви привличат все по-чисти тонове, а те се срещат широко в класическата музика. Композитори като Моцарт са били духовно вдъхновени, което обяснява защо той често се е събуждал от сън вече с композиция в ума си. Шумната и силна музика, която е какафония от различни звуци, разрушава аурата ви и дори може да доведе до физическо или умствено заболяване. Това са двете страни на повечето неща, с които се сблъсквате и това, приятели, е двойнствеността в действие.
Всяко напътствие, от което се нуждаете, е вътре във вас, ако се заслушате – но често пропъждате това вътрешно гласче, защото то води към пътя. „Малкото гласче” е вашия По-Висш Аз, който се опитва да стигне до вас и би било добре да се вслушвате в него. Можете да го наречете съзнание или интуиция; всичко това е част от вас, също толкова важна, ако не и повече, от вашия буден ум. Колкото повече истината излиза наяве, толкова повече виждаме хората да се изправят и да заявяват своята Истината и това ще продължи да нараства,тъй като Светлината неотменно става по-силна. От ваша страна трябва само да бъдете проницателни и ще разберете какво трябва да стане част от вашата система от вярвания.
Аз съм СаЛуСа от Сириус и с времето ще можем да говорим по-открито и да ви отведем на по-високи нива на разбиране. Всичко това е част от вашето обучение относно висшите истини, което трябва да знаете, за да разберете кои и какви сте в действителност във вашите взаимоотношения със Създателя. Ние сме вас и вие сте ние по безкрайното пътешествие на живота, докато станете Едно цяло с Източника на Всичко Съществуващо. Позволете на себе си да се слеете със Светлината и Любовта, които винаги ви обграждат и ще отворите умовете и сърцата си за истината.
... ... ...
Както започвате да разбирате, много неща ще се променят и ще ви засегнат лично. Всичко това обаче е част от вашето издигане в красивите измерения, където съществува истинско съвършенство и всичко действа заедно в хармония. Без повече страдание и липса на единство, вместо радост, щастие и удовлетворение. Ще имате време, което ще бъде само ваше, да го прекарате както желаете, а Космосът ще бъде вашата игрална площадка и тогава ще разберете вашата отговорност към всичко живо. Мисълта за всичко това може да бъде някак плашеща и да се чувствате неспокойни, но до тогава ще можете да се справите със задачата да се проявите като Божествени Същества, каквито сте и винаги сте били.

Вие, Съществата на Светлината, сте ключът за бъдещето на Земята и посредством усилията ви ще бъде по-безопасно и за Човечеството. Вие сте сигналът от Светлина, който свети ярко и носи повече от нея. Вие ще определите колко бързо ще се издигнете и колко подготвени ще бъдете за последната стъпка от процеса на Издигане. Справили сте се толкова добре с препятствията, стоели на пътя ви и ние ви приветстваме да поддържате тези високи нива и да помагате на всеки около вас. Помнете, че повечето от вас са приели това прераждане, поради точно тази причина и сега сте тук и ще искате успешно да изпълните възложената задача.

Ас съм СаЛуСа от Сириус и се възхищавам на вашата решителност в условия, които могат да бъдат обезкуражаващи. Вие наистина сте Войни на Светлината и носите такава отговорност, която понякога може да изглежда като бреме. При все това вие носите товара, без да се оплаквате, виждайки само великото служение, което вършите с любов от името на всички души. Ние наистина сме благословени да имаме такива смели души на наша страна и ще бъдем с вас през остатъка на този цикъл и като ваши пазители. Нима не е чудо, че нашата любов към вас прелива с велика признателност за вашето служение за всички нас? Бог да ви благослови и нека да имате всичко, което желае сърцето ви, което е благотворно и чисто.
...
Искаме да разберете, че не идваме при вас като непознати, а като духовно семейство с най-великата любов в сърцата си. Толкова много от вас са пряко свързани с нас и идваме да намерим своите си, за да можем да бъдем обединени отново. Дълго време са били забулени от тъмните енергии вашите истински корени на произход, но сега силите претърпяват изменения под въздействието на великата Светлина, която прониква в Земята ви. С пробуждането на някои от вас ви чуваме да казвате, че някак знаете, че Земята не е истинския ви дом и поглеждате към небесата, откъдето сте дошли. Това усещане, което не ви дава покой, че принадлежите някъде другаде, ви кара още по-целенасочено да откриете истината.
Скъпи Същества, няма да чакате още дълго, за да се появим по покана и тогава навсякъде по света ще се съобщи за нашето съществуване. С времето истината за нашата връзка с вас и мястото ни в историята ви ще се разкрие. Отблизо сме следели вашето пътуване през двойнствеността и е имало моменти, когато ни е било разрешено да се свържем с отделни хора или групи, показали духовен прогрес. Настоящото ви положение е много окуражаващо и многообещаващо, тъй като много души се свързват с нас. Още веднъж ние откриваме, че нашето присъствие е допуснато, поради действието на Закона на Привличането. Допълнително е подсилено от процеса на Издигане, който ще се сбъдне, било то със или без Човека, като едно Вселенско събитие, част от по-голям Космически Цикъл.
За вас ние сме доказателство за съществуването на по-висши Същества. Идваме да ви уверим, че съществува Върховен Създател, независимо какво наименование използвате. Има само Един зад всичко съществуващо и това знание би трябвало да позволи различните църкви да се съгласят с идеята, че има един общ източник на техните Богове. Може да има само Една Истина и когато сте отворени да научите великите истини, те ще ви бъдат показани. Би било изключително приятно да се види как Човек слага настрана неговите религиозни различия, за да открие истината, която ще обедини всички. Трябва да се случи скоро, но няма да има натиск върху процеса, тъй като е въпрос на свободния ви избор в какво да вярвате. Да, свободната воля е тази, която е създала вашата реалност и тя е тази, която ще ви издигне, за да намерите истинския път към духовната свобода.
Както несъмнено ще разберете, има много работа, която трябва да свършите, за да поемете по пътя на Издигането. Ние не идваме, за да възстановим стария ви свят, както знаете, а да ви помогнем да пресъздадете отново съвършенството, което някога съществуваше, когато за пръв път се заселихте на Земята. Забравили сте какво е било да живеете в абсолютна свобода и хармония и да отидете там, където ви се прииска, без никакво чувство на страх. Какви радостни моменти ви очакват и то в бърза последователност, щом се издигнете по-високо в новите вибрации. Започнете още от сега да си представяте в ума ви какво ще означава това и какво е усещането да бъдете свободни от по-нисшите вибрации, в които сте сега и които тегнат над вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и се изпълвам с още по-голяма радост, като си помисля за прекрасните събития, които предстоят. Усещам вашето облекчение и голямо щастие, когато разбирате, че ще бъдете освободени от колелото на преражданията. То е постигнало своята цел вече като ви е довело до момента на завършването на този цикъл. Тази възможност е била поставена пред всички души и трябва да бъде направен толеранс към онези, които още не са готови да напуснат. Изпратете ги по техния път с любов и благословия и някой ден в друг бъдещ цикъл те ще се пробудят. Някои от вас могат да пожелаят да се върнат някой ден и да изпълнят подвиг, подобен на този, който правим ние сега. По-възвишеният живот е служене един на други в Любов и Светлина и едно прекрасно удовлетворяващо преживяване.
Аз съм СаЛуСа от Сириус и мога да ви кажа, че Галактическата Федерация е водена от По-висши Същества, които обитават в нивата от чиста Светлина. Те притежават цялата мъдрост и сила на Бог и ръководят всичко, което се случва във вашата Вселена. Всички техни решения са основани на общото разбиране за живота и за огромната любов, която обгръща в себе си всичко. Ако те ви се представят, то тогава ще повярвате, че сте срещнали Бог; толкова е голямо тяхното великолепие и тяхната величественост. Те са Господарите на Вселената и се грижат за изпълнението на плана на Създателя.
Били сме с вас и сме следели вашето развитие от хилядолетия и сега няма да ви изоставим. Ще вървим ръка за ръка до края на цикъла и както е предречено, победата ще бъде ваша. Ние сме от Светлина и вие сте от Светлина и това ще бъде така вечно. Заедно ще преодолеем всички препятствия и ще постигнем извисяване до по-висшите измерения. Ние сме Едно - винаги е било така и така и ще остане за всички времена.

Първоизточника на информацията е www.treeofthegoldenlight.com а в България се разпространява благодарение на Спиралата, с превод от английски Камелия Захариева.

За по - подробна информация относно посланията на СаЛуСа от Сириус и Галактическата Федерация в България натиснете тук !

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

вторник, 14 юни 2011 г.СИМВОЛ НА ВЯРАТА


1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В една света, съборна и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресение на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин!


Вя­ра­та е ед­на не­о­б­хо­ди­мост за чо­веш­ка­та ду­ша. Чо­век си за­да­ва хи­ля­ди въп­ро­си. На ед­на част от тях му от­го­ва­ря на­у­ч­но­то чо­веш­ко зна­ние. А на дру­га­та част ид­ва да му от­го­во­ри вя­ра­та.
Пра­вос­лав­на­та хрис­ти­я­н­с­ка вя­ра е из­ло­же­на нак­рат­ко в Сим­во­ла на вя­ра­та. Той е със­та­вен от св. от­ци и учи­те­ли на Цър­к­ва­та на Пър­вия и Вто­рия все­лен­с­ки съ­бо­ри, ко­и­то са ста­на­ли през IV век. Все­лен­с­ки съ­бор се на­ри­ча съб­ра­ние на цър­ков­ни­те пас­ти­ри и учи­те­ли по въз­мож­ност от це­лия хрис­ти­я­н­с­ки свят. В Пра­вос­лав­на­та цър­к­ва е има­ло всич­ко 7 все­лен­с­ки съ­бо­ри. Пър­ви­ят все­лен­с­ки съ­бор е бил сви­кан в гр. Ни­кея (Ма­ла Азия) в 325 г., а вто­ри­ят ­ в Ца­риг­рад в 381 г. По име­то на тия два гра­да, де­то са за­се­да­ва­ли Пър­ви­ят и Вто­ри­ят все­лен­с­ки съ­бо­ри, сим­во­лът на вя­ра­та, из­ра­бо­тен на тия съ­бо­ри, се на­ри­ча Ни­кео-Ца­риг­рад­с­ки.

Все­ки пра­вос­ла­вен хрис­ти­я­нин тряб­ва да на­у­чи на­и­зуст Сим­во­ла на вя­ра­та, за да мо­же да знае, в как­во точ­но вяр­ва, та да бъ­де вся­ко­га го­тов да от­го­ва­ря все­ки­му, кой­то му по­и­с­ка смет­ка за не­го­ва­та на­деж­да (1 Петр. 3:15).

Но хрис­ти­я­ни­нът е длъ­жен не са­мо да вяр­ва и да знае на­и­зуст Сим­во­ла на вя­ра­та. Той тряб­ва и да вник­не в ис­ти­ни­те на сво­я­та вя­ра. Как ще мо­же да вник­не? Ка­то все по­ве­че и по­ве­че опоз­на­ва из­во­ри­те на Бо­жес­т­ве­но­то от­к­ро­ве­ние. А те са: Све­ще­но­то Пи­са­ние, Све­ще­но­то Пре­да­ние, при­ро­да­та и чо­веш­ка­та съ­вест. От Све­ще­но­то Пи­са­ние ние чер­пим поз­на­ния за Бо­га и за Не­го­ви­те про­мис­ли­тел­ни дейс­т­вия в све­та. От Све­ще­но­то Пре­да­ние ние уз­на­ва­ме за мно­го дру­ги важ­ни не­ща, ко­и­то не са би­ли за­пи­са­ни в Свещ. Пи­са­ние, но ко­и­то са дош­ли до нас за­па­зе­ни в цър­ков­на­та па­мет, в раз­ни мо­лит­ве­ни пос­ле­до­ва­ния и в тво­ре­ни­я­та на све­ти­те от­ци и учи­те­ли цър­ков­ни. От изу­ча­ва­не­то на при­ро­да­та ние дос­ти­га­ме до поз­на­ни­е­то на Тво­ре­ца . Из­с­лед­вай­ки сво­я­та съ­вест, тоя Бо­жи глас в чо­ве­ка, ние все по­ве­че и по­ве­че се доб­ли­жа­ва­ме до бо­го­о­т­к­ро­ве­ния нрав­с­т­вен за­кон, от­к­рит ни на­пъл­но яс­но в сло­во­то Бо­жие.

Апостол Павел казва:
“Понеже видимото е временно, а невидимото – вечно” (2 Кор. 4:18)

Creed / Christian creed

събота, 28 май 2011 г.

Prepare to meet your God
Prepare to meet your God!
The Kingdoms of Heaven & Hell,
and the Return of CHRIST
by Angelica Zambrano
aka.23 Horas Muertra


For a period of 23 hours, a young Ecuadorian girl named Angelica was shown the Kingdoms of Heaven and Hell, and the Return of Christ. She witnessed Jesus weeping as He overlooked multitudes of souls lost forever, a world that has rejected Him, a Church that is mostly unprepared for Him, a people that have stopped witnessing to the lost, and an entertainment industry that even lures children to satan. She witnessed many of our esteemed cultural icons suffering in the Pit; singers, entertainers, and even a pope. Angelica was also shown how the Kingdom of Heaven is all wonderfully prepared and ready, an unimaginable glorious place, where no evil exists. Though Jesus is ONLY coming back for a Holy People, and many of God's children will NOT be ready on that day, and will be left behind in a world that will fall apart.

Please Copy and Share this, (there are NO copyrights)

Приготовьтесь встретить
вашего Господа!

Небеса и Ад,http://www.blogger.com/img/blank.gif
Возвращение Иисуса Христа.
Свидетельство Анжелики Замбрано


В течение 23 часов молодой девушке по имени Анжелика, живущей в Эквадоре, были показаны царства тьмы и света и возвращение Иисуса Христа. Она была свидетелем плача Господа по множеству душ, потерянных навеки; по миру, отвергшего Его; по Церкви, большей частью неготовой к Его Приходу; по людям, которые перестали свидетельствовать грешникам о Нëм; по индустрии развлечений, завлекающей детей в сети сатаны. Она видела, как страдают в геенне многие из почитаемых нами кумиров: певцов, ведущих шоу, актëров и даже папу римского. Анжелике также было показано, как замечательно устроено всë на Небесах, как прекрасно это место, где нет зла. Хотя Иисус возвращается ТОЛЬКО за Святым Народом, многие Божии дети не будут готовы ко дню Его прихода, и поэтому они останутся в мире, который скоро погибнет. (www.DivineRevelation.info/23)

Видение – Мечът и змията

Защо да се притеснявам?

петък, 27 май 2011 г.

O гибели страны Му


Еше в прошлом столетии, французский ученый Брассер де Бурбур, который расшифровал древнюю надпись, сделанную народом майя. Этот документ был найден на Юкатане и сейчас под названием "Троанский манускрипт"хранится в Британском музее в Лондоне.

В частности, там повествуется о гибели страны Му: "В год 6 Кан, в день 11 Мулук месяца Сак начались ужасные землетрясения, которые продолжались до 13 Чуэн без перерыва.
Страна холмов земли - страна Му - была принесена в жертву. Дважды сдвинувшись с места, она исчезла в течение ночи, непрестанно сотрясаемая огнями из-под земли. Будучи сжатыми в глубине, они заставили землю приподняться и обрушиться несколько раз в разных местах.
Наконец поверхность земли не выдержала, и десять стран были разорваны и рассеяны. Они затонули вместе с 64 миллионами жителей за 8060 лет до того времени, когда пишется эта книга".

О том же говорится в другом "манускрипте" майя. Он получил имя "Кодекс Кортеса"и находится в Национальном музее Мадрида, в Испании. Страна Му там упоминается несколько раз: "Своей сильной рукой Хомен заставил землю задрожать сразу после заката, и в течение ночи Му, страна холмов земли, затонула". "Му, жизнь морей, была утоплена Хоменом за одну ночь..."

Не только памятники письменности индейцев свидетельствуют о гибели континента Лемурии - страны Му. Известный археолог Генрих Шлиман, в древнем буддийском храме Лхасы (Тибет) обнаружил "Летопись Лхасы" и прочитал там: "Когда звезда Баль закатилась туда, где сейчас только небо и море, семь городов с золотыми вратами и прозрачными храмами задрожали и закачались, словно листва в бурю; и вот потоки огня и дыма поднялись от дворцов. Крики толп людей наполнили воздух. Они искали убежища в своих храмах и цитаделях, и священная мудрая Му поднялась и молвила им: "Разве я не предвещала всего этого?"
И мужчины, и женщины, украшенные драгоценными камнями и сверкающими одеяниями, молили: "Му, спаси нас!", и Му ответила: "Все вы погибнете, со своими слугами и своими богатствами, и из вашего пепла восстанут новые народы. Если они позабудут, что лучший не тот, кто берет, а тот, кто дает, их ожидает та же участь". Пламя и дым завершили слова Му: страна вместе с ее жителями была разорвана на части и проглочена бездной".
Откровения людям нового века” Л.И.Маслов.16.02.06
О Христе
12. Как люди решили Его судьбу, а лучше сказать, свою судьбу, – известно. Я не буду долго говорить об этом, потому что история Христа требует очень осторожного обращения и, самое главное, подготовки людей принять и понять эту правду, которая, по своей глубине и трагичности, ещё более значима для людей, чем существующая версия, принятая христианами за основу религии.
15. … А когда вы узнаете Его реальный путь мученичества ради людей и ради Веры, вы ещё более уясните глубину Его выбора, поймёте Его страдания и возвышение в Духе ради превращения человека из человека-зверя в человека-творца.
В чем же заключается глубина подвига Христа? Его трагическая история всем известна… Но есть еще кое-что, выходящее за рамки материального мира.
Души, созданные по образу и подобию их Творца, получают плоть (воплощаются) для прохождения уроков на самосовершенствование в условиях плотных энергий и, через это, - для попытки повлиять на Материальный Мир, изменить его в лучшую сторону. Души приходят в Материальный Мир вновь и вновь, постепенно поднимаясь на новую ступень и уровень развития.
В российской эзотерической школе принята система этапов возвышения Души, состоящая из 21 ступени. Для того, чтобы подняться на одну ступень вверх, Душе, как правило, требуется несколько жизней. Для того, чтобы скатиться на несколько ступеней вниз - бывает достаточно и одной. В Материальном Мире Душа развивается по одному их четырех типов - “материализм-эгоизм”, ”от материального к духовному”, “внутренний путь”, “полная духовность”. Развиваясь, Душа должна пройти четыре уровня - “Низший Материальный Мир”, “Низший Духовный Мир”, “Высший Духовный Мир”- ок. 5 ступеней в каждом.
Исправляя ошибки прошлых воплощений, “наступая на те же грабли”, делая выводы или делая новые ошибки, нарабатывая новую Карму, раскаиваясь - Душа выбирает для себя наиболее комфортные условия существования, присоединяясь к Светлым Силам. Однако, имея абсолютно свободный выбор Пути, иногда Душа чувствует себя более комфортно с Темными Силами. В этом случае Душа, находясь на низких вибрациях, может покинуть тело еще при жизни и перейти в Нижний Астральный Мир, где вместо голоса своих Проводников будет слышать “наставления” совсем других Сущностей.
Тело может существовать и без Души, так как оно продолжает получать энергию из Космоса, а Чакры продолжают работать. В этом случае пустое тело может быть занято одной из Сущностей Нижнего Астрального Мира. При этом, как правило, у человека начинают диагностироваться психические заболевания, он становится энергетическим вампиром, энергообмен с которым исключительно опасен для окружающих.
К каждой воплощенной Душе приставлены не менее двух Проводников из числа тех Душ, которые уже прошли все ступени совершенствования на Земле (и других планетах) и больше не обязаны воплощаться. Кроме того у каждого человека на Земле имеется небесный Ангел-Хранитель. Пройдя все уровни развития в воплощенном виде и достигнув 21й ступени “Высшего Духовного Мира”, Душа имеет право больше не воплощаться, а проходить дальнейшее обучение и совершенствование в Верхнем Астральном Мире высокий энергетических вибраций Раю), поднимаясь на десятки ступеней выше.
Душа Иисуса, на момент прихода на Землю, находилась на 22й ступени развития. Следовательно, он мог продолжать свое обучение в Верхнем Астральном Мире, находясь вдали от ужасов Земной жизни. Однако, оправдывая свое высокое звание - Христос, он не мог спокойно взирать на деградацию человечества (в отдельно взятом регионе). Его решение об очередном воплощении можно считать поистине героическим. Это не было уроком для него самого. Он уже прошел все свои уроки и закончил ”с отличием” свою “школу знаний” на Земле. Это был Поступок, выделяющий его из сонма Светлых Сил. Он выбрал не философские беседы со своими наставниками в Мире Тонких вибраций, а воплощение на Земле. Он выбрал не пребывание в безопасности в Верхнем Астральном мире, а Голгофу. Он дал себя замучить, так как его душевная боль за все Человечество была нестерпимее физической.
Мы можем долго спорить том, была ли его жертва спасительна или напрасна, но мы все должны преклонить колено перед его необыкновенной, героической, самоотверженной Душой.
И когда каждый из нас ответит “ДА!” на вопрос: “Болит ли твоя Душа за Человечество так, как она болела у Христа, отказавшегося от райской жизни?” , тогда Человество и достигнет уровня Христо-Со-знания и наступит долгожданный Рай на Земле после 2012.